تو بمان

برای من تو بمان عشقم

برای من تو بخوان عشقم

در این غم ره بی پایان

برای من تو بمان

 

برای من تو بگو از غم

از این شب پر از ماتم

برای من تو بگو با من

برای من تو بمان

 

تو لحظه لحظه برای من

تمام لحظه کنار من

اگر چه دوری از این جسمم

درون سینه بمان

 

تمام آنچه که می دانم

تمام آنچه که می خوانم

تمام آنچه که می خواهم

برای بودن توست

 

بیا و لحظه ای با من شو

بیا و لحظه ای از من شو

برای خاطره ای از من

کمی کنارم باش

 

زمان و ثانیه ها خسته

تمام قافیه ها خسته

نگر دگر تو بر این عشقم

بیا و با من باش

 

گذشته گر چه از این عشقم

چه سال و چه ماه و چه روزایی

هر آنچه که مانده برای تو

از عشق و حسرت و تنهایی


٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 

یک سلام بعد از ٢ سال ...

/ 0 نظر / 11 بازدید